Termene și Condiții

ȘCOALA DE MEDIA
18.06.2021

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea Platformei Școala de Media (denumită în continuare „Platforma”, „Școala de Media” sau „Serviciul”). Noțiunea de platformă se referă la website-ul www.scoalademedia.ro. Utilizarea Platformei reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prezentele Termene şi Condiţii, care reprezintă Contractul de Utilizare a Platformei dintre dumneavoastră și CAMPUS MEDIA TV S.R.L. (denumită în continuare „CAMPUS”, „Compania” sau „Noi”).

Contractul de Utilizare este valabil din momentul în care accesați Platforma sau creați contul necesar utilizării Platformei. Atât accesarea cât și înregistrarea și utilizarea în perioada contractuală a serviciilor Școala de Media reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu prezentele termene și condiții. În situația în care în orice moment nu sunteți de acord cu aceste Termene şi Condiții, trebuie să opriți utilizarea Platformei, Contractul de Utilizare încetând.

Platforma poate conține link-uri către website-urile și/sau serviciile unor anumiți furnizori sau către alte companii. Utilizarea acestora va fi supusă termenelor și condițiilor furnizorilor respectivi/companiilor respective. În niciun moment CAMPUS nu poate fi responsabilă pentru practicile, conținutul sau serviciile oferite de furnizorii și/sau companiile respective.

Termenele și condițiile se aplică pentru fiecare accesare/vizită a Platformei, întreaga durată de valabilitate a contului de furnizare de servicii.

Informații privind Compania:

CAMPUS MEDIA TV S.R.L.

Adresa: București, Str. Dr. Staicovici nr. 75,

Forum 2000 Building, Faza I, Et. 5, Sector 5

Contact: contact@scoalademedia.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J40/13933/2008

CUI: RO24334385

1. Utilizarea Școala de Media – Înregistrare și Acces

1.1  Accesul la întreg conținutul Școala de Media este disponibil pentru utilizatorii înregistrați în Platformă. Conținutul Școala de Media este pus la dispoziție în condițiile stabilite de societatea CAMPUS împreună cu furnizorii și/sau colaboratorii săi și doar ca urmare a încheierii contractului de prestari servicii între Companie și utilizator.

1.2  Prin intermediul Platformei Școala de Media aveți posibilitatea de a accesa materiale de studiu, conținut audio, conținut video.

1.3 Pentru a beneficia de functionalitățile Platformei, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, MAC sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa  www.scoalademedia.ro

1.4 Platforma va fi accesată doar prin intermediul website-ului dedicat, orice accesare prin alte mijloace fiind interzisă.

1.5 În momentul efectuării înregistrării, în funcție de specificul contului, trebuie să furnizați următoarele informații:

  • Clienți persoane fizice: nume, prenume, adresa de e-mail și parola de acces*;

*Parola trebuie să conțină cel puțin 6 caractere și nu poate fi aceeași ca e-mail-ul. Pentru crearea parolei se poate utiliza un cod alfanumeric personalizat (de exemplu, se pot utiliza litere mari A-Z, litere mici a-z, cifre 0-9 și/sau semne de punctuație/caractere speciale !@#$%^&*()-+=).

1.6 Aveți obligația de a nu dezvălui datele de autentificare și sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidentialității și securității acestora.

2. Limitări și Disponibilitate

2.1 Sunteți de acord cu utilizarea Platformei doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege.

2.2 Compania nu garantează că Platforma sau vreo parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație.

2.3 CAMPUS nu garantează că utilizarea Serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp Serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp conform condiţiilor din prezentul.

2.4 De asemenea, sunteți de acord și cunoașteţi că Serviciul este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Compania, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Platforma a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.

2.5 În limita maximă permisă de lege, Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii de orice natură sau tip (spre exemplu prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul Contract de Utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina Companiei (neglijență, imprudență)), indiferent dacă CAMPUS a fost avertizată de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii sau a constatat singură această posibilitate.

2.6 Compania nu exclude răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziţii legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual.

3. Drepturile de autor

3.1 Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfața grafică, imaginile, materialele video și audio, însemnele și mărcile aparțin CAMPUS și furnizorilor de conținut, după caz, indiferent de teritoriu. În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

3.2 Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

3.3 Platforma va fi utilizată exclusiv în scopuri personale și doar pentru scopul pentru care aceasta a fost creată, fiind interzisă copierea, modificarea, reproducerea, republicarea, afișarea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a materialelor integrate în Platformă, materialele fiind protejate de legislația națională și internațională de copyright.

3.4 Este interzisă dezvăluirea datelor de înregistrare și/sau acces la cont, în vederea facilitării accesului unor terțe persoane la materialele disponibile pe Platformă exclusiv utilizatorilor înregistrați.

4. Încetarea Contractului/Suspendarea Contului de Utilizator

4.1 Contractul de Utilizare încetează sau, la alegerea Companiei, este suspendat de Companie ca urmare a neîndeplinirii de către Client a vreunei obligații de plată privind Contractul de prestari servicii, în baza căruia beneficiază de accesul la Platformă, fără să fie nevoie de notificare, punere în întârziere, cerere de chemare în judecată sau vreo altă formalitate.

4.2 În plus, Contractul de Utilizare poate înceta sau poate fi suspendat, fără să fie nevoie de notificare, punere în întârziere, cerere de chemare în judecată sau vreo altă formalitate, ca urmare a:

a. încălcării Contractului de Utilizare, Contractului de prestari servicii sau a oricărei alte politici sau instrucțiuni care sunt menționate aici și/sau postate în cadrul Platformei;
b. unei cereri prin care solicitați anularea/suspendarea contului;
c. unei cereri și/sau decizii din partea vreunei autorităţi competente;
d. implicării utilizatorului în activități frauduloase;
e. încetării sau suspendării Contractului de Utilizare și/sau a Contractului de prestari servicii încheiat cu CAMPUS, din orice motiv, altul decât cel referitor la nerespectarea obligațiilor de plată.

4.3 Indiferent de motivul de încetare sau suspendare, Compania nu va fi responsabilă față de utilizator sau orice terță parte pentru orice daune care ar putea rezulta dintr-o astfel de încetare sau suspendare a contului.

5. Protecția antiphishing

5.1 Compania nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.

5.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor continute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@scoalademedia.ro sau la numarul de telefon 0771733902.

5.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

(i) să nu răspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (CNP, username, parolă etc.);

(ii) CAMPUS nu va colecta prin e-mail sau SMS date cu caracter personal sau informații confidențiale despre abonați;

(iii) Username-ul și parola de acces nu trebuie divulgate de dumneavoastră către terți, ele fiind destinate pentru a facilita accesul la utilizarea corectă a Platformei.

6. Despăgubiri

6.1 Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Compania și furnizorii săi, după caz, de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Platforma prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor.

7. Modificări ale Platformei

7.1 Compania își rezervă dreptul ca, în orice moment, să modifice sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent, Platforma (în totalitate sau numai în parte) fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că CAMPUS nu este răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

8. Forța majoră şi alte cauze exoneratoare de răspundere

8.1 Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Compania nu poate fi făcută responsabilă, direct sau indirect, pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale din cauza forţei majore, a altor cauze exoneratoare de răspundere conform legii sau în condiţiile prevăzute în prezentul contract. Această exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.

9. Dispoziții finale

9.1 Compania vă poate transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul e-mail-ului, sms-urilor și/sau prin intermediul Platformei.

9.2 Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companie sunt guvernate de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, Romania și va fi rezovlată conform legislației aplicabile.

9.3 Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit, spre exemplu în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal reglementată prin Politica de Prelucrare a Datelor a Companiei.

 

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. scoalademedia.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Trimite
Vezi politica de confidențialitate