Politica de Confidențialitate

ȘCOALA DE MEDIA

versiune actualizată la data de 18.06.2021

Școala de Media ( https://www.scoalademedia.ro/) este furnizat și operat de către Campus Media TV S.R.L., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Et. 5, Sector 5, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/13933/2008, CUI RO24334385 (Campus Media TV), în calitate de operator (denumită în continuare “Operatorul”, “Societatea”, “Compania”, “Noi” sau “Școala de Media”).

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului https://www.scoalademedia.ro/(denumit în continuare Website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operatori.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de Confidențialitate (denumită în continuare Politica”) descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu Website-ul. Prezenta Politică nu acoperă și nu se referă la concursurile publicitare.

Este încorporată și se completează cu Termenele și Condițiile, iar prin utilizarea Website-ului, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenele și Condițiile Operatorului și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră

1.1 Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul browserului, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor Website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acțiune.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe Website-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Termenelor și Condițiilor, interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe Website și a asigura securitatea acestuia. În plus, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

1.2 Date prelucrate prin intermediul Google Analytics – în momentul utilizării Website-ului, prin intermediul  Google Analytics și în baza consimțământului utilizatorului, sunt colectate date referitoare la numărul utilizatorilor activi, fluxurilor video vizualizate în cadrul Website-ului, date despre dispozitiv (sistemul de operare, fabricantul, modelul), numărul sesiunilor, durata sesiunilor și aria geografică.

Aceste date sunt colectate printr-o manieră care nu permite identificarea directă a utilizatorului/utilizatorului.

Scopul prelucrării - folosim aceste informații pentru a ne ajuta să înțelegem câți utilizatorii aceseaza Website-ul și cumaceștia îl utilizează.

Temeiul juridic al prelucrării - prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în baza consimțământului acordat prin intermediul panoului de management consimțământ, panou activ la prima accesare a Website-ului (sau asupra căruia se poate reveni din secțiunea dedicată, secțiune disponibilă în footer-ul Website-ului)

Destinatarii datelor – pentru scopul prelucrărilor de mai sus, datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt transferate către Google. Conform selecției din contul de administrare și conform Politicii de Confidențialitate Google Analytics, politici conform căreia, pentru entitățile din Uniunea Europeană, entități care utilizează acest serviciu, datele se vor prelucra doar în Uniunea Europeană sau SEE. În situația în care stocarea și/sau prelucrarea va implica transferul datelor în afara Uniunii Europene sau SEE, Google se va asigura că Google LLC va respecta cadrele juridice care asigură un nivel de protecție echivalent cu legislația Uniunii Europene, iar transferul datelor se va realiza în baza unui acord, în conformitate cu clauzele contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, sau în baza altor garanții recunoscute de lege (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).

Cât timp prelucrăm datele – datele prelucrate prin intermediul Google Analytics sunt prelucrate pentru 26 de luni conform termenului standard implementat de către Google, după care sunt anonimizate și păstrate sub formă de date statistice.

1.3 Când vă înscrieți pentru a participa la cursurile ținute de către Școala de Media – vom prelucra prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, cum ați aflat despre Școala de Media Digi 24 și de ce vă doriți să participați la cursurile organizate de către aceasta. Suplimentar, putem prelucra și datele din CV în eventualitatea în care optați să ni-l transmiteți prin intermediul formularului disponibil pe Website.

 1. Prelucrarea adresei de IP

Prin intermediul tehnologiilor proprii:

 • prelucrăm adresa de IP prin intermediul serverelor pe care este stocat Website-ul și de pe care rulează.

Prin intermediul tehnologiilor terțe, tehnologii mai sus enumerate:

 • conform politicilor Google, adresa de IP este prelucrată pentru o scurtă perioadă de timp și este transformată (geocodată) în zona din care utilizatorul accesează Școala de Media.

În calitate de Operator de date, prin tehnologiile terțe, nu avem acces și nu putem vizualiza adresa de IP a utilizatorului. În plus, nu putem asocia datele agregate din interiorul platformelor terțe cu datele colectate direct prin intermediul serverelor proprii (în mod special adresa de IP).

 1. Modalitatea de înscriere, înregistrare și/sau accesare

În funcție de modalitatea de înscriere, înregistrare și/sau accesare aleasă putem prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;

 • Adresă de domiciliu;

 • Număr de telefon;

 • Adresă de email;

 • Datele din CV în eventualitatea în care optați să îl transmiteți.

Aceste date sunt prelucrate pentru crearea contului de acces în platformă, dar și pentru completarea formularului de contact, disponibil pe Website.

4. Ce drepturi aveți

Conform Regulamentului, vă puteți exercita următoarele drepturi:

 • acces la datele personale pe care le prelucrăm despre dumnevoastră. După transmiterea unei astfel de solicitări, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica, vă vom pune la dispoziție o copie a tuturor datelor personale pe care le prelucrăm. Ne rezervăm dreptul de a vă transmite o singură copie a datelor dumneavoastră, în condițiile în care doriți mai multe copii vă putem percepe o taxă de administrare, de asemenea, dacă dreptul dumneavoastră aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane putem refuza de asemenea accesul la o parte dintre informații;

 • rectificarea (actualizarea) datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica;

 • ștergerea datelor dumneavoastră personale, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica și dacă:

 1. datele au fost prelucrate ilegal de către Noi;

 2. datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate;

 3. perioada prevăzută de lege, perioadă referitoare la păstrarea datelor, a expirat;

 4. vă opuneți prelucrării și nu există niciun interes legitim pentru continuarea prelucrării datelor personale; sau

 5. vă retrageți consimțământul acordat în acest sens.

 • restricționarea prelucrării datelor, ținând cont de specificul prelucrării, în măsura în care vă putem identifica și dacă:

 1. ne-ați transmis o reclamație cu privire la exactitatea datelor personale prelucrate de noi (pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor personale);

 2. dacă vă prelucrăm datele în mod ilegal; sau

 3. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar doriți să le păstrăm pentru a vă asigura disponibilitatea, în continuare, în legătură cu orice reclamații legale.

 • obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv atunci când prelucrarea are loc în conformitate cu interesele legitime. În acest caz, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra că motivele noastre legitime de prelucrare a datelor dumneavoastră sau în cazul în care trebuie să prelucrăm datele pentru a stabili, a exercita sau a apăra anumite revendicări legale.

 • solicita ca datele dumneavoastră să vă fie furnizate într-un format care poate fi citit de către un dispozitiv electronic (calculator), format portabili, conform dreptului de portabilitate. Acest drept, ținând cont de specificul prelucrării și în măsura în care vă putem identifica, se aplică:

 1. datelor personale furnizate;

 2. în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea (derularea) unui contract și;

 3. atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

 • depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și/sau la instanțele de judecată.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioadele de timp: vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

 • Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 • Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea corespunzătoare de mai jos.

Pentru claritate, trebuie să luați în considerare faptul că exercitarea unuia dintre drepturi, nu vă acordă automat solicitarea. Vom analiza solicitarea dumneavoastră luând în considerare cerințele Regulamentului și vă vom rezolva solicitarea în consecință.

5. Prelucrări date minori

Website-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. Școala de Media nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.

6. Cine are acces la datele dumneavoastră

Ca regulă generală, nu dezvăluim datele colectate către terți. Cu toate acestea, există anumite situații în care anumiți parteneri contractuali și/sau împuterniciți (spre exemplu, furnizori servicii analiză trafic, furnizori de servicii de marketing), furnizori de publicitate pe Website, furnizori de sisteme IT și furnizori de servicii de mentenanță, au acces la date numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ceea ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul Website-ului, acestea sunt enumerate la începutul Politicii în secțiunea unde sunt descrise modalitățile de prelucrare.

Datele pot fi dezvăluite și altor entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga datele colectate unor terți:

 1. în cazul în care ne solicitaţi;

 2. persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

 3. în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu, în cazul în care Noi (sau o parte substanţială a bunurilor noastre) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele deţinute vor constitui parte dintre activele transferate;

 4. în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală (orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive)

 5. pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

7. Păstrarea datelor

Vom prelucra și stoca datele personale în conformitate cu politicile noastre interne și cadrul legal aplicabil datelor cu caracter personal și conform duratelor descrise și enumerate la fiecare prelucrare în parte (descrise în secțiunea 1, de mai sus).

8. Informații de contact

Adresa: București, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 5, Sector 5;

Adresa de e-mail: responsabilprotectiadatelor@rcs-rds.ro

9. Dispoziții finale

Prezenta Politică de Confidețialitate poate fi actualizată, în funcție de avansul tehnologic și/sau legislativ. Vă sfătuim ca din când în când să verificați prezenta Politică pentru a consulta actualizările și/sau modificările care pot apărea.

 

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. scoalademedia.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Trimite
Vezi politica de confidențialitate